Termes i condicions

Introducció

A continuació, s'exposen els termes i condicions relatius a la inscripció als Cursos Internacionals de Música de la cinquena edició del FIMValència 2022, que se celebrarà del 5 al 9 de juliol de 2022 (ambdós inclusivament) CEIP José García Planells,Carrer Velázquez 2 , 46940 Manises.

Organització

El Festival Internacional de Música de València 2022 és un esdeveniment organitzat per l'Associació Cultural FIMValencia (G40595092) i sota la direcció de Jose Luis Cortell Añó, Antonio José Peris Muñoz, Jose Miguel Rodrigo Dorce i Jose Antonio Soria amb el nom de la marca registrada FIMVALENCIA.

Activitats incloses al FIMValència 2022

La inscripció al VI FIMValència Manises 2022 dóna dret a l'alumne a participar al curs intensiu de música que se celebrarà del 5 al 9 de Juliol a la localitat de Manises (València).

Inscriure's en aquests cursos inclouen les activitats següents:

Assistir, com a alumne actiu, a classes lectives diàries (en el cas que sigui possible, si no ho fos es farien 2 classes el mateix dia excepcionalment) amb un professor de música especialitzat en l'instrument escollit per l'alumne.

Assistir a les conferències i exposicions (en el cas que aquestes es puguin fer)

Assistir als assaigs d'orquestra i banda en el cas que aquestes es puguin fer (el professorat s'encarregarà de repartir els alumnes a les diferents agrupacions segons el nivell individual).

Assistir als concerts que se celebraran dins del marc del propi festival.

Si cal, l'organització prepararà i lliurarà un diploma acreditatiu de la realització del curs en format PDF.

Responsabilitats

L'organització té una assegurança de responsabilitat civil contractada durant els dies del festival a la seu del FIMValència

L'organització del FIMValència no es fa càrrec dels danys i els desperfectes que l'alumne pugui ocasionar a altres persones o institucions durant la setmana del festival.

L'Organització del FIMValència no es fa càrrec dels danys i els desperfectes dels objectes materials de l'alumne durant la setmana del festival.

L'Organització del FIMValència no es fa responsable de la salut i el benestar dels alumnes dins ni fora del centre, així com tampoc en el trajecte entre la seu del FIMValència i l'Auditori Germanies durant l'horari del Festival (de 9h a 15h).

Mitjà de pagament

El pagament de la inscripció haurà de realitzar-se mitjançant transferència bancària, efectuada a favor del número de compte bancari que s'indiqui al correu electrònic que rebrà a l'email després de realitzar la inscripció.

Dret de desistiment

Els alumnes inscrits podran exercir el seu dret de desistiment durant un termini de 14 dies naturals, comptadors des de la data de l'ingrés en compte, d'acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual es aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.  

Aquest dret s'haurà d'exercitar mitjançant un escrit dirigit a l'adreça de correu electrònic info@fimvalencia.com

El reemborsament al compte del client com a conseqüència d'aquesta devolució, s'efectuarà en el termini de 14 dies naturals a partir de la recepció de l'escrit de desistiment i es descomptaran 3€ per despeses de gestió a la transferència.

En qualsevol cas, no existirà aquest dret de desistiment a partir de 14 dies naturals abans del començament del Festival (a partir del 21 de juny del 2022 inclusivament).

En cas que, per qualsevol motiu, no es pugui celebrar alguna o algunes de les activitats previstes, aquesta circumstància no generarà cap dret de reemborsament, sinó que el temps que s'hagués dedicat a l'activitat cancel·lada s'invertirà en altres activitats de naturalesa similar. . De la mateixa manera, la substitució d'uns professors per altres tampoc no generarà cap dret de reemborsament, sempre que es tracti de professors d'igual qualitat.

COVID-19

Si un alumne resulta positiu en la malaltia COVID-19, o és obligat a romandre en aïllament durant els dies de celebració del FIMValència 2022, realitzarà les classes col·lectives i individuals dinstrument online. No participarà a les classes complementàries i agrupacions. En contraprestació, ia causa de no poder gaudir plenament del FIMValència 2022, aquest alumne rebrà un descompte exclusiu del 20% per a la matrícula del FIMValència 2023.

En cap cas no es podrà efectuar la devolució de la matrícula després del 21 de juny de 2022.

Si un professor resulta positiu en la malaltia COVID-19, o és obligat a romandre en quarantena durant els dies de celebració del FIMValència 2022,  serà substituït per un de semblant nivell professional.

Un alumne o professor positiu a COVID-19, o en aïllament, ho ha de comunicar a la direcció del FIMValència i no assistir a les instal·lacions del FIMValència sota cap circumstància.

FIMValencia no es fa càrrec de la responsabilitat personal i individual dels professors i alumnes en comunicar el seu possible cas positiu a COVID-19.

Faltes de conducta

Aquells alumnes que no segueixin les instruccions marcades per l'Organització, així com aquells que mostrin un comportament que no s'ajusti als mínims que exigeix tota convivència (manca de respecte als professors o als companys, danys a les coses oa les persones, etc.) .) podran ser apartats del desenvolupament del curs de manera immediata, per l'Organització (sense perjudici dels danys de què aquest o el seu representant legal haguessin de respondre). En cas que es tracti de menors d'edat, l'Organització es posarà en contacte amb el seu representant legal (d'acord amb la manifestació efectuada a l'autorització per a menors d'edat lliurada).

AUTORITZACIÓ PER A L'ÚS D'IMATGES

 

Acceptant els termes i les condicions s'atorga permís a l'Organització del FIMValència  a fer fotografies o Video del Festival: (El concepte “imatge” inclou vídeo, fotografia fixa o un altre mitjà de captació, en format digital, paper o d'un altre tipus, i es pot fer servir qualsevol mitjà de registre o reproducció de les imatges captades)

 

I per la present, autoritzo a l'entitat l'ús i publicació de les imatges o vídeos per al propòsit de difusió públic o privat de l'acte:

  • Festival Internacional de Música de València

  • Del 5 al 10 de Juliol a Manises

  • Classes individuals, classes col·lectives, concerts, concursos, exposicions, assaigs i durant totes les activitats ocorregudes dins l'horari del FIMValència 2022.

 

Per la present, jo i els meus successors o cessionaris eximim el centre i els seus empleats, ia qualsevol altra persona que participi en la meva atenció, i els seus successors i cessionaris, de tota responsabilitat davant de qualsevol reclam per danys o d'indemnització que sorgeixi de les activitats autoritzades per aquest acord.

Privadesa Web

La recopilació de la informació en aquest lloc web es farà només en les formes que s'especifiquen en aquesta declaració.

FIMValencia recull la informació a través del nostre lloc web quan es fa la inscripció. La informació personal donada a FIMValencia a través de la nostra web quan es realitza una inscripció no serà mai transferida a terceres parts. La informació de les inscripcions no processades serà destruïda.

La informació recopilada no serà utilitzada per crear perfils del client basats en històries de visites o compres.

Si la nostra política de privadesa canviés, seria informada a través d'un correu electrònic oa la nostra pàgina web.

Se'ns permet enviar emails de màrqueting per informar sobre les activitats que organitzem. En qualsevol moment podreu anul·lar la subscripció d'aquests e-mails.

Davant de qualsevol problema els usuaris poden contactar amb FIMValència per correu electrònic a info@fimvalencia.com

Compromís de confidencialitat i protecció de dades

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades obtingudes en els nostres formularis tindran com a única finalitat poder servir les vostres peticions. No es destinaran en cap altre cas a cap altra finalitat, ni es lliuraran en cap cas a terceres parts, dacord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

El dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podrà ser exercitat enviant-se el corresponent escrit a info@fimvalencia.com

Fent clic al botó Enviar, estic d'acord amb els termes i condicions del FIMValència 2022.